Σελίδες (μια κύρια σελίδα,και μια δεύτερη που περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στην πόλη που ζω.)

athens time

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή αυτού του BLOG (δηλαδή εμένα!!) δεν έχετε παρά να στείλετε ένα e-mail στην διεύθυνση 

ters16@hotmail.com 

Σημείωση:   Παρακαλώ
εάν μπορείτε σαν θέμα του e-mail
να βάζετε τον τίτλο του BLOG!